Styra Apple TV med en universell fjärrkontroll

Du kan använda valfri IR-fjärrkontroll till att styra Apple TV. Du behöver bara lära den andra fjärrkontrollen de signaler som Apple TV Remote skapar.

Lär en IR-fjärrkontroll att styra Apple TV. Öppna Fjärrkontroller och enheter > Lär in fjärrkontroll i Inställningar Inställningar och följ sedan anvisningarna på skärmen.

Du kan också använda Apple TV Remote till att styra strömmen och volymen på TV:n eller mottagaren. Se Styra hemunderhållningssystemet med Apple TV Remote.