Uppdatera Apple TV-programvaran

När en programuppdatering är tillgänglig visas ett meddelande på Apple TV. Du kan också kontrollera om det finns uppdateringar, eller ställa in att Apple TV ska uppdateras automatiskt.

Kontrollera om det finns uppdateringar. Välj System > Programuppdatering i Inställningar Inställningar och välj sedan Leta efter uppdateringar. Om det finns en tillgänglig uppdatering visas ett meddelande. Starta hämtningen genom att välja Hämta och installera. Koppla inte från Apple TV medan uppdateringen pågår. Statuslampan kan blinka långsamt under uppdateringen.

Ställ in automatiska uppdateringar. Välj System > Programuppdatering i Inställningar Inställningar och välj sedan Uppdatera automatiskt.