Starta om Apple TV

Om Apple TV inte svarar provar du att starta om den.

Starta om Apple TV. Gör något av följande:

  • Håll knappen Meny och hemknappen Hemknapp nedtryckta tills statuslampan på Apple TV börjar blinka hastigt.

  • Dra ut Apple TV:s strömsladd från eluttaget, vänta 5 sekunder och anslut den igen.

  • Välj System i Inställningar Inställningar och välj Starta om.