Dela Apple TV med flera användare

Du kan använda separata Apple-ID-konton för följande tjänster på Apple TV:

  • iCloud: Bilder

  • iTunes Store och App Store: iTunes med filmer och TV-program, Apple Music och App Store

  • Game Center: Spela spel med vänner

Du kan aktivera olika Apple-ID:n och lösenord för iCloud, iTunes (och App Store) och Game Center. Bara ett Apple-ID i taget kan vara aktivt för varje enskild tjänst.

Ändra vilket konto som används till att köpa filmer, TV-program och appar. Öppna Konton > iTunes och App Store i Inställningar Inställningar och ange ett nytt Apple-ID.

Om Familjedelning är aktiverat kan du visa filmer, TV-program och appar som köpts av andra familjemedlemmar utan att byta konto. Se Familjedelning.

Visa en annan användares köpta musik. Öppna Konton > iTunes och App Store i Inställningar Inställningar och ange den andra användarens Apple-ID.

Byt iCloud-konto. Öppna Konton > iCloud i Inställningar Inställningar och ange ett nytt Apple-ID.

Byt Game Center-konto. Öppna Konton > Game Center i Inställningar Inställningar och ange ett nytt Apple-ID.

Växla mellan familjemedlemmars konton. Du kan växla direkt mellan familjemedlemmarnas konton utan att behöva ange ditt Apple-ID igen. Öppna Konton > iTunes och App Store i Inställningar Inställningar och välj en familjemedlems namn i listan. Du kan behöva ange lösenordet för den familjemedlemmens konto.