Begränsa vem som kan visa vad

Du kan ställa in Apple TV så att bara behöriga användare kan visa visst innehåll eller göra inköp. Detta kallas för föräldrakontroll. Du kan begränsa en mängd olika typer av innehåll och aktiviteter, exempelvis:

  • Köp av filmer, TV-program och appar.

  • Köp inuti appar.

  • Uppspelning av iTunes-filmer eller TV-program baserat på åldersgräns.

  • Öppning av appar baserat på åldersgränser.

  • Visning av innehåll som identifierats som vuxet innehåll.

  • Spel av spel för flera spelare i Game Center.

  • Tillägg av vänner i Game Center.

  • Ändring av inställningar för AirPlay eller Plats.

Obs! Begränsningarna kanske inte gäller för appar från tredje part. Om du vill begränsa innehåll från tredje part ändrar du inställningarna för de enskilda apparna direkt i apparna eller öppnar Appar i Inställningar Appsymbol för Inställningar.

Om du vill ställa in eller förbigå begränsningar måste du ange lösenkoden.

Aktivera begränsningar. Öppna Allmänt > Begränsningar i Inställningar Inställningar och slå på Begränsningar. Du ombeds ange en fyrsiffrig lösenkod.

När du har angett och bekräftat lösenkoden aktiveras begränsningar och andra alternativ i menyn Begränsningar.

Ändra lösenkoden. Öppna Allmänt > Begränsningar i Inställningar Inställningar. Välj Ändra lösenkod, ange den aktuella lösenkoden och ange sedan den nya lösenkoden.

Ställ in vilka typer av innehåll som är begränsade. Öppna Allmänt > Begränsningar i Inställningar Inställningar och ange lösenkoden om det behövs. Du kan begränsa möjligheten att köpa och hyra via iTunes Store, begränsa tillåtna innehållstyper, Game Center-inställningar och andra inställningar.

Om du vill göra ändringar under Begränsningar måste du först aktivera begränsningar. Om du vill komma åt begränsat innehåll måste du ange lösenkoden varje gång.

Ta bort alla begränsningar. Du kan tillfälligt avaktivera alla begränsningar och aktivera dem igen senare. Öppna Allmänt > Begränsningar i Inställningar Inställningar och välj Begränsningar. Ange lösenkoden och välj Av för Begränsningar.

Om du använder Familjedelning kan du också använda en iOS-enhet till att begränsa det innehåll som familjemedlemmarna kan köpa – inklusive aktivera Be att få köpa som innebär att barn bara kan köpa objekt efter det att en förälder godkänt det. Om du vill veta mer läser du Familjedelning.