Ändra språk eller regionformat

Första gången du ställer in Apple TV väljer du vilket språk du vill använda. Du kan ändra det här senare i Inställningar.

Ändra språk. Välj Allmänt > Språk i Inställningar Inställningar på Apple TV och välj ett språk.

Ändra regionformatet. Välj Allmänt > Regionformat i Inställningar Inställningar på Apple TV och välj en region.