Ändra nätverksinställningarna

Om du tidigare ställt in Apple TV för användning i ett fast nätverk kan du ändra till ett trådlöst nätverk utan att behöva ställa in Apple TV igen.

Ändra från ett fast till ett trådlöst nätverk. Koppla från Ethernetkabeln från Apple TV. Öppna Inställningar Inställningar och välj Nätverk. Anslut sedan till ett Wi-Fi-nätverk.