Nu spelas

Oavsett var du är i Musik Musik kan du välja en låt och börja spela upp den genom att trycka ned på Touch-ytan.

När en låt börjar spelas upp visas den i Nu spelas. Du styr uppspelningen genom att trycka på uppspelnings-/pausknappen Uppspelnings-/pausknappen. Låten fortsätter att spelas upp även om du lämnar Musik, men den stannar om du börjar spela upp video eller ljud i en annan app.

När skärmen Nu spelas visas kan du snabbt navigera till andra låtar i ett album eller en spellista, eller välja fler alternativ.

Visa reglage på skärmen under uppspelning. Håll ett finger på Touch-ytan. En statusindikator visas med förfluten och kvarvarande tid.

Gå tillbaka till början eller hoppa till nästa låt. Starta om den aktuella låten genom att trycka ned till vänster på Touch-ytan, eller tryck ned till höger om du vill hoppa till början på nästa låt.

Snabbspola bakåt eller framåt. Tryck ned och håll till höger eller till vänster på Touch-ytan när du vill snabbspola bakåt eller framåt. Återuppta uppspelningen genom att lyfta på fingret.

Visa vilka låtar som står i kö. Tryck ned på Touch-ytan när skärmen Nu spelas visas så visas låtarna bredvid den aktuella låten i kön Nu spelas. Om du vill spela upp en annan låt markerar du den låten genom att svepa åt vänster eller höger. Tryck sedan ned på Touch-ytan.

Flytta till ett visst ställe i låten. Tryck ned på Touch-ytan när skärmen Nu spelas visas, och svep sedan nedåt så visas förfluten och kvarvarande tid. Flytta bakåt eller framåt i tidslinjen genom att svepa åt vänster eller höger.

Visa fler alternativ. Tryck ned på Touch-ytan när skärmen Nu spelas visas och välj sedan merknappen Merknappen överst på skärmen så visas fler alternativ. Beroende på låt kan du:

  • Gå till albumet

  • Flagga låten som en du tycker om

  • Starta en anpassad radiostation med låten som grund

  • Lägga till låten i en spellista

  • Spela upp låten som nästa låt

  • Ändra högtalarinställningarna

Upprepa. Öppna Appar > Musik i Inställningar Inställningar och slå på Upprepa musik.