Ställa in Apple TV

För att använda Apple TV behöver du:

  • En HDTV med HDMI som kan visa video med en upplösning på 720p eller 1080p.

  • En HDMI-kabel för att ansluta Apple TV till TV:n.

  • Tillgång till ett trådlöst 802.11-nätverket (trådlös strömning kräver 802.11a, g, n eller ac), Ethernetnätverk eller bredbandsanslutning till internet.

  • Ett iTunes Store-konto för inköp, hyra och Hemmadelning via iTunes.

Apple TV med statuslampan markerad
Baksidan av Apple TV med portarna markerade

Ställ in Apple TV. Innan du börjar kontrollerar du att du känner till det trådlösa nätverkets namn (och lösenord om nätverket är lösenordsskyddat). Om du använder ett kabelbundet nätverk ansluter du Apple TV med en Ethernetkabel.

  • Anslut Apple TV: Anslut ena änden av en HDMI-kabel till HDMI-porten på Apple TV, och anslut sedan den andra änden till HDMI-porten på TV:n.

  • Strömanslut Apple TV: Anslut ena änden av strömsladden till strömkontakten på Apple TV och den andra änden till ett eluttag.

  • Välj HDMI-ingång på TV:n: Slå på TV:n och välj sedan den HDMI-ingång som Apple TV är ansluten till. På vissa TV-apparater kan det här ske automatiskt.

  • Följ anvisningarna på skärmen: Ett antal inställningsskärmar hjälper dig med internetanslutningen och andra installationssteg. Om du vill använda VoiceOver under installationen trycker du tre gånger på knappen Menyknapp på Apple TV Remote. Se VoiceOver för mer information.

Du kan också automatiskt överföra informationen om ditt Wi-Fi-nätverk och ditt Apple-ID-konto till Apple TV från en iOS-enhet med iOS 9.1 eller senare.

Ställ in Apple TV automatiskt med en iOS-enhet. När installationsskärmen för Apple TV visas låser du upp iOS-enheten och kontrollerar att Bluetooth och Wi-Fi är aktiverat. Tryck på iOS-enheten på Apple TV och följ sedan anvisningarna på skärmen på iOS-enheten och på Apple TV.

Obs! Vid automatisk installation överförs inte kontoinformation från tredjepartsappar som Netflix eller Hulu, och inga kontotjänster för iTunes-matchning eller Hemmadelning slås på.