Översikt

Apple TV ansluten till en TV, hemskärmen visas

Den här handboken beskriver maskinvaran och programvarufunktionerna för Apple TV (fjärde generationen). Alla funktioner är inte tillgängliga i alla områden.

Om du vill ha information om äldre Apple TV-modeller går du till www.apple.com/se/support/appletv.

Om du vill veta hur du ställer in Apple TV läser du Ställa in Apple TV.