Apple TV Remote

Använd Touch-ytan på Apple TV Remote till att ställa in Apple TV.

Fjärrkontroll med Touch-ytan markerad

Du markerar objekt under installationen genom att svepa åt vänster, höger, uppåt eller nedåt. När du trycker ned på Touch-ytan klickar den till och det markerade objektet väljs.

Om du vill veta mer om funktioner och knappar för Apple TV Remote läser du Navigera på Apple TV.