Översikt
Den här handboken beskriver maskinvaran och programvarufunktionerna för Apple TV (fjärde generationen). Alla funktioner är inte…

Apple TV Remote
Använd Touch-ytan på till att ställa in Apple TV. Du markerar objekt under installationen genom att…

Ställa in Apple TV
För att använda Apple TV behöver du: En HDTV med HDMI som kan visa video med…

Ställa in konton