Inställningar för iTunes-filmer och TV-program

Öppna Appar > iTunes-filmer och TV-program i Inställningar Inställningar när du vill ändra de här och andra inställningar.

Ändra videoupplösningen för objekt du köpt eller hyrt. Som förval har iTunes-videor som du hyr, köper och spelar upp formatet 1080p, vilket kräver en snabb internetanslutning. Om du har en långsammare anslutning väljer du Videoupplösning. Välj sedan en lägre upplösning.

Ändra videoupplösningen för förhandsvisningar. Som förval har förhandsvisningar i iTunes HD-format. Om du vill visa förhandsvisningar i SD-format väljer du Standardupplösning.