Zooma

Använd zoomen till att förstora bilden på Apple TV. Du använder Touch-ytan på fjärrkontrollen till att styra zoomen och till att panorera i den zoomade bilden.

Slå på och stäng av Zoom. Öppna Allmänt > Hjälpmedel > Zoom i Inställningar Inställningar. Du kan också använda hjälpmedelsgenvägen. Se Hjälpmedelsgenväg.

Zooma in eller ut. När zoomning är aktiverat trycker du ned på Touch-ytan tre gånger. Det objekt som är markerat förstoras automatiskt.

Flytta fokus för zoomen. Tryck överst, längst ned eller vid vänstra eller högra kanten av Touch-ytan så flyttas fokus ett skärmobjekt i den riktningen.

Justera förstoringen Tryck på Touch-ytan och dra uppåt eller nedåt med två fingrar. Om du vill begränsa den maximala förstoringen öppnar du Inställningar > Allmänt > Hjälpmedel > Zoom > Maximal zoomnivå.

Slå på eller stäng av panorering. Tryck på Touch-ytan med två fingrar.

Visa mer genom att panorera. Dra fingret på Touch-ytan när du panorerar.

Läs upp det markerade skärmobjektet. Tryck ned två gånger på sökknappen Zooma.