VoiceOver

Med VoiceOver kan du styra Apple TV utan att se skärmen. Du kan använda enkla gester på Touch-ytan på Apple TV Remote till att flytta runt på skärmen och lyssna när VoiceOver läser upp de objekt du markerar.

När du markerar ett objekt läser VoiceOver först upp objektet och eventuell text som hör till. Efter en kort paus läser VoiceOver upp övriga textobjekt som finns på skärmen, till exempel filmbeskrivningar eller listor över skådespelare.

Slå på VoiceOver. Öppna Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver i Inställningar Inställningar. Du kan också använda hjälpmedelsgenvägen. Se Hjälpmedelsgenväg.

Använd VoiceOver-rotorn. Öppna VoiceOver-rotorn genom att rotera två fingrar runt en punkt på Touch-ytan. Rotorn innehåller ytterligare reglage. Vilka reglage som finns i rotorn varierar beroende på vad du gör.

Utforska. Dra ett finger över Touch-ytan. VoiceOver läser upp varje meny- eller textobjekt som du markerar.

  • Flytta markeringen: Svep uppåt, nedåt, åt vänster eller höger.

  • Markera föregående eller nästa reglage i rotorn: Rotera två fingrar åt vänster eller höger.

  • Justera ett rotorreglage: Svep uppåt eller nedåt. Om du t.ex. vill justera talhastigheten roterar du två fingrar tills VoiceOver-rotorreglaget för talhastighet är markerat. Öka eller minska sedan talhastigheten genom att svepa uppåt eller nedåt.

  • Läs upp från det aktuella textobjektet och nedåt: Svep nedåt med två fingrar.

  • Läs upp objekten på skärmen, uppifrån och ned: Svep uppåt med två fingrar eller håll ned uppspelningsknappen.

  • Pausa uppläsningen: Tryck en gång med två fingrar. Tryck igen med två fingrar för att fortsätta, eller markera ett annat objekt.

Utför en anpassad rotoråtgärd. Rotera två fingrar tills Anpassade åtgärder markeras i rotorn. Lyssna på de anpassade åtgärderna genom att svepa uppåt eller nedåt, och utför sedan en åtgärd genom att trycka på Touch-ytan.

Stäng av VoiceOver. Öppna Allmänt > Hjälpmedel > VoiceOver i Inställningar Inställningar. Du kan också använda hjälpmedelsgenvägen.