Öka skärmkontrasten

Du kan öka skärmkontrasten på två olika sätt på Apple TV så att det blir lättare att se objekt.

Ta bort suddiga bildbakgrunder. Öppna Allmänt > Hjälpmedel > Öka kontrast i Inställningar Inställningar och slå på Mindre genomskinlighet.

Framhäv markerade objekt ännu mer. Öppna Allmänt > Hjälpmedel > Öka kontrast i Inställningar Inställningar och slå på Fokusstil.