Minska skärmrörelser

Du kan ange att appsymboler, filmaffischer och vissa andra skärmelement på Apple TV inte ska röra sig.

Minska rörelser. Öppna Allmänt > Hjälpmedel i Inställningar Inställningar och slå på Minska rörelse.