Ljudbeskrivningar

Ljudbeskrivningar är talade beskrivningar av viktiga händelser och innehåll på skärmen för filmer och TV-program. Om du har en video med ljudbeskrivningar kan Apple TV spela upp dem.

Slå på ljudbeskrivningar. Öppna Allmänt > Hjälpmedel > Ljudbeskrivningar i Inställningar Inställningar. Du kan också använda hjälpmedelsgenvägen. Se Hjälpmedelsgenväg.