Hjälpmedelsgenväg

Du kan ställa in Apple TV så att det går att slå på och stänga av en viss hjälpmedelsinställning genom att snabbt trycka tre gånger på knappen Menyknapp.

Ställ in hjälpmedelsgenvägen. Öppna Allmänt > Hjälpmedel > Hjälpmedelsgenväg i Inställningar Inställningar och välj ett alternativ.