Hjälpmedelsfunktioner

I Apple TV finns inbyggda hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för personer med funktionsnedsättningar att uppleva TV.

  • VoiceOver: Apple TV har stöd för VoiceOver, Apples skärmläsare. VoiceOver är tillgängligt på alla språk som stöds av Apple TV, och kan tala om för dig vad som visas på TV-skärmen och hjälpa dig att välja kommandon. Se VoiceOver.

  • Zoom: Zoom är ett inbyggt förstoringsglas som fungerar på den nya Apple TV-skärmen. Men sin förstoring på upp till 15 gånger den normala storleken kan Zoom vara till hjälp vid många olika typer av synfel. Se Zooma.

  • Fet text: Välj Fet text så blir det enklare att läsa innehållet i Apple TV:s gränssnitt. Se Fet text.

  • Öka kontrast: Öka kontrasten på skärmen genom att minska genomskinligheten för bakgrundselement på sidorna Film och TV-program och på menyflikar med mera. Du kan också använda en högkontrastpekare som ger skarpare konturer för det innehåll som är i fokus. Se Öka skärmkontrasten.

  • Minska rörelse: Med Minska rörelse förenklas det visuella för vissa skärmåtgärder, som att flytta mellan appsymbolerna på hemskärmen och starta appar. Se Minska skärmrörelser.

  • Textning för hörselskadade: Apple TV har stöd för dold textning så att döva och hörselskadade kan få ut mesta möjliga av nya TV-avsnitt och tusentals filmer. Håll bara utkik efter symbolen CC eller SDH när du bläddrar bland filmer eller TV-program i iTunes Store. Du kan till och med anpassa textningen med speciella stilar och typsnitt. Se Dold textning och undertextning.

  • Ljudbeskrivningar: Ljudbeskrivningar förklarar viktiga händelser och innehåll på skärmen för filmer och TV-program. Se Ljudbeskrivningar.