Fet text

Du kan göra det lättare att läsa text på Apple TV genom att visa texten på skärmen i fetstil.

Slå på fet text. Öppna Allmänt > Hjälpmedel i Inställningar Inställningar och slå på Fet text.