Dold textning och undertextning

Vanliga undertexter och dold textning visas oftast i en lista, men om du vill använda särskild hjälpmedelstextning, som undertextning för hörselskadade, kan du ställa in Apple TV på att visa den i listan istället för vanliga undertexter och dold textning. Du kan också ändra utseendet på undertexter och dold textning.

Obs! En del videor innehåller inte dold textning.

Slå på dold textning och undertextning för hörselskadade. Öppna Allmänt > Hjälpmedel i Inställningar Inställningar och slå på Textning för hörselskadade. Du kan också använda hjälpmedelsgenvägen. Se Hjälpmedelsgenväg.

Anpassa dina undertexter och dold textning. Öppna Allmänt > Hjälpmedel > Stil i Inställningar Inställningar. Du kan sedan välja en befintlig stil eller skapa en egen stil genom att välja följande:

  • Typsnitt, storlek och färg

  • Bakgrundens färg och opacitet

  • Textens opacitet, kantstil och markering