Hjälpmedelsfunktioner
I Apple TV finns inbyggda hjälpmedelsfunktioner som gör det enklare för personer med funktionsnedsättningar att uppleva…

Hjälpmedelsgenväg
Du kan ställa in Apple TV så att det går att slå på och stänga av…

Ljudbeskrivningar
är talade beskrivningar av viktiga händelser och innehåll på skärmen för filmer och TV-program. Om…

Fet text
Du kan göra det lättare att läsa text på Apple TV genom att visa texten på…

Dold textning och undertextning
Vanliga undertexter och dold textning visas oftast i en lista, men om du vill använda…

Öka skärmkontrasten
Du kan öka skärmkontrasten på två olika sätt på Apple TV så att det blir lättare…

Minska skärmrörelser
Du kan ange att appsymboler, filmaffischer och vissa andra skärmelement på Apple TV inte ska röra…

VoiceOver
Med kan du styra Apple TV utan att se skärmen. Du kan använda enkla gester på…

Zooma
Använd zoomen till att förstora bilden på Apple TV. Du använder Touch-ytan på fjärrkontrollen till att…