Visa bilder från datorn på Apple TV

Du kan dela bilder från datorn till Apple TV. Välj vilka bilder du vill dela baserat på album i Bilder på en Mac, eller välj en mapp på datorn.

Dela bilder till Apple TV. Öppna Arkiv > Hemmadelning > Välj bilder att dela med Apple TV i iTunes på datorn.

Inställningsfönstret för bilddelning öppnas. Välj Dela bilder från och välj sedan Bilder eller iPhoto, eller välj en mapp du vill dela. Välj om du vill dela alla bilder och album eller bara vissa album och klicka sedan på Använd.

De fotoalbum eller mappar du delar visas i appen Datorer Hemmadelning.