Styra vad som spelas upp

Vare sig du tittar på ett TV-program eller en film är det du som styr.

Spela upp eller pausa. Tryck ned på Touch-ytan eller tryck på uppspelnings-/pausknappen Uppspelnings-/pausknappen.

Visa reglage på skärmen under uppspelning. Tryck på uppspelnings-/pausknappen Uppspelnings-/pausknappen eller håll fingret på Touch-ytan. En statusindikator visas med förfluten och kvarvarande tid. Den fyllda stapeln visar hur mycket av objektet som är cachelagrat (tillfälligt hämtat till Apple TV). Det går att hoppa till en punkt framför det cachelagrade området och starta uppspelningen där.

Statusindikator för uppspelning

Förhandsvisa video i uppspelningstidslinjen. Tryck ned på Touch-ytan om du vill pausa en pågående uppspelning och visa förhandsvisningsfönstret. Flytta sedan bakåt eller framåt i tiden genom att svepa åt vänster eller höger. Starta uppspelningen vid den nya positionen genom att trycka ned på Touch-ytan igen, eller tryck på knappen Menyknapp om du vill avbryta och återuppta uppspelningen vid den ursprungliga positionen.

Hoppa bakåt eller framåt 10 sekunder. Hoppa bakåt eller framåt genom att trycka ned till vänster eller till höger på Touch-ytan. Tryck ned igen om du vill hoppa ytterligare 10 sekunder.

Snabbspola bakåt eller framåt. Tryck ned och håll till höger eller till vänster på Touch-ytan under uppspelning när du vill snabbspola bakåt eller framåt. Återuppta uppspelningen genom att lyfta på fingret.

Visa mer information. Öppna infopanelen genom att svepa nedåt. Svep åt vänster eller höger om du vill växla mellan olika paneler.

Slå på undertexter och dold textning (om det finns). Öppna infopanelen genom att svepa nedåt och visa sedan panelen Undertexter genom att svepa åt höger. Svep sedan nedåt och välj ett alternativ.

Undertitelmenyn under uppspelning