Statuslampa

Statuslampan på framsidan av Apple TV visar följande:

Apple TV

Statuslampan

Är på

Lyser svagt

Är av eller i viloläge

Är av

Startar

Blinkar sakta

Tar emot ett kommando från fjärrkontrollen

Blinkar en gång

Uppdaterar programvara

Blinkar snabbt