Snabbt växla mellan appar

Du kan snabbt växla mellan olika appar på Apple TV utan att först behöva gå tillbaka till hemskärmen. Det fungerar ungefär som multitaskingfunktionen på en iPhone eller iPad.

Visa nyligen använda appar. Tryck snabbt två gånger på hemknappen Hemknapp. Små fönster som motsvarar de enskilda öppna apparna visas i en rad på skärmen.

Välj en annan app. Navigera till en annan app genom att svepa åt vänster eller höger. Öppna appen som visas i mitten av skärmen genom att trycka ned på Touch-ytan.

Tvångsavsluta den markerade appen. Tvångsavsluta den markerade appen genom att svepa uppåt.

Om du vill lämna appväxlaren utan att byta app trycker du på knappen Menyknapp.