Skärmsläckare

Apple TV visar en skärmsläckare när den inte använts på ett angivet antal minuter.

Skärmsläckaren Flygfoto visar vackra slow motion-videor från olika platser i hela världen som hämtas från en internetserver. Det ger en intressantare och mer dynamisk skärmsläckare. Du kan ange hur ofta Apple TV kontrollerar om det finns nya videor och hämtar dem när du använder Flygfoto.

Ändra hämtningsfrekvensen för skärmsläckaren Flygfoto. Öppna Allmänt > Skärmsläckare i Inställningar Inställningar och välj Hämta nya videor. Välj sedan ett alternativ.

Börja använda Apple TV igen. När skärmsläckaren är aktiv trycker du ned på Touch-ytan om du vill återgå till den app du använde tidigare.

Välj en annan skärmsläckare. Öppna Allmänt > Skärmsläckare i Inställningar Inställningar och välj Typ. Välj sedan den skärmsläckare du vill använda.

Välj vilka bilder som visas. Många av skärmsläckaralternativen visar ett bildspel – det kan vara med bilder som Apple tillhandahåller eller en samling av dina egna bilder som du sparat på iCloud. Du väljer vilka bilder som ska användas genom att öppna Allmänt > Skärmsläckare i Inställningar Inställningar och välja Typ. Välj sedan en av de bildbaserade skärmsläckartyperna.

Om du väljer Mina bilder öppnas appen Bilder. Följ anvisningarna i Ställa in bilder som en skärmsläckare.

Ställ in en fördröjningstid för skärmsläckaren. Öppna Allmänt >Skärmsläckare i Inställningar Inställningar. Välj inställningen Börja efter och ange sedan ett antal minuter. Det här talar om för Apple TV att skärmsläckaren ska starta automatiskt om enheten inte har använts under den angivna tidslängden.