Navigera på Apple TV

Hemskärmen på Apple TV ger dig snabbt tillgång till appar och inställningar. Och när du markerar en app som finns i den översta raden kan appgenvägar visas allra högst upp på hemskärmen. Om du vill veta hur du ändrar utseendet på hemskärmen läser du Anpassa hemskärmen.

Apple TV-hemskärmen

Använd Touch-ytan och knapparna på Apple TV Remote till att navigera på Apple TV.

Apple TV 2-fjärrkontroll

Navigera på Apple TV. Svep åt vänster, höger, uppåt eller nedåt på Touch-ytan. Den markerade appen blir något större.

Markerad app på hemskärmen

Välj ett objekt. Markera objektet genom att svepa och tryck sedan ned på Touch-ytan.

Öppna kontextmenyer. Tryck ned och håll på Touch-ytan. Om du markerat ett objekt med ytterligare alternativ visas de i en popupmeny.

Använd tangentbordet på skärmen. Om ett tangentbord för att skriva text visas sveper du över tecknen tills det tecken du vill använda markeras. Välj sedan tecknet genom att trycka på Touch-ytan. Om du vill byta tangentbord sveper du nedåt och väljer versaler, gemener, siffror eller specialtecken. Om du vill använda ett alternativt tecken (som en bokstav med accent) markerar du tecknet. Tryck ned och håll sedan på Touch-ytan och välj ett alternativ.

Återgå till föregående skärm. Tryck på knappen Menyknapp.

Återgå till hemskärmen. Tryck på hemknappen Hemknapp.

Visa öppna appar. Tryck två gånger på hemknappen Hemknapp. Se Snabbt växla mellan appar.

Försätt Apple TV i vila. Håll hemknappen Hemknapp nedtryckt i sex sekunder och välj Vila. Se Försätta Apple TV i vila eller väcka den.

Öppna Sök. Starta sökappen Symbol för sökappen genom att trycka ned på sökknappen Sökknapp och leta sedan reda på det innehåll som du vill titta på.