Hantera appar

Apple TV levereras med en samling förinstallerade appar på hemskärmen. Du kan lägga till andra appar via App Store App Store. Om du vill veta mer läser du App Store i överblick.

Öppna en app. Navigera till en app på hemskärmen och öppna den genom att trycka ned på Touch-ytan. Om du vill välja en annan app återgår du till hemskärmen genom att trycka på hemknappen Hemknapp.

Du kan snabbt växla mellan appar du öppnat tidigare. Se Snabbt växla mellan appar.

Ändra inställningar för en app. I vissa appar finns det en inställningsmeny. För andra appar kan du öppna Inställningar Inställningar, välja Appar och sedan välja den app du vill göra inställningar för.