Försätta Apple TV i vila eller väcka den

Apple TV är alltid redo att låta dig titta, och försätter sig automatiskt i vila efter en angiven tid av inaktivitet.

Väck Apple TV från vila. Tryck på någon knapp på Apple TV Remote. En liten lampa lyser på framsidan av Apple TV. Apple TV vaknar och visar samma sak som innan den försattes i vila.

Försätt Apple TV i vila. När du är klar behöver du bara stänga av TV:n eller mottagaren. Apple TV försätts i vila efter en tids inaktivitet.

Ställ in fördröjningen innan Apple TV försätts i vila. Om du vill ställa in hur länge Apple TV väntar innan den försätts i vila öppnar du Allmänt > Vila efter i Inställningar Inställningar.

Tvinga Apple TV i vila direkt. Håll hemknappen Hemknapp nedtryckt i sex sekunder och välj Vila.

Du kan också öppna Allmänt i Inställningar Inställningar och välja Vila nu.