Justera känsligheten för Touch-ytan

Du kan anpassa Touch-ytan på Apple TV Remote så att den passar ditt sätt att styra.

Ändra spårning av Touch-ytan. Öppna Fjärrkontroller och enheter > Spårning av Touch-ytan i Inställningar Inställningar.

Välj Snabbt för Spårning om du vill att mindre rörelser på ytan ska leda till längre förflyttningar på Apple TV-skärmen. Välj Långsamt för spårning om du vill använda större rörelser för kortare förflyttningar på skärmen.