Ansluta Apple TV Remote till Apple TV

Apple TV Remote är automatiskt parkopplad till Apple TV redan från början. Om den tappar kontakten eller om du får en ersättningsfjärrkontroll måste du parkoppla den manuellt med Apple TV.

Det går bara att parkoppla en Apple TV Remote med en Apple TV i taget. När du parkopplar en fjärrkontroll tas parkopplingen automatiskt bort för den fjärrkontroll som var parkopplad tidigare.

Parkoppla Apple TV Remote med Apple TV. Slå på Apple TV och håll Apple TV Remote så att den pekar mot Apple TV och befinner sig ca 8 till 10 cm framför den. Sedan trycker du ned knappen Uppspelnings-/pausknappen och uppknappen Öka volymen i 2 sekunder. När Apple TV Remote har parkopplats visas ett meddelande på skärmen.