Anpassa hemskärmen

Den översta raden på hemskärmen är en bra plats för dina favoritappar. När du väljer en app på den översta raden visas genvägar som leder till innehåll utan att du behöver öppna appen först.

Du kan bestämma vilka appar som visas i den översta raden, sortera dem i valfri ordning och radera appar som visas på hemskärmen.

Ordna om appar. Använd Touch-ytan på Apple TV Remote till att markera en app och tryck sedan ned på appen tills den börjar vicka. Flytta appen till en ny plats genom att svepa, och tryck sedan ned på Touch-ytan igen så att den nya placeringen sparas.

Välj appar för översta raden. Flytta dina favoritappar till den översta raden på hemskärmen. Ytterligare alternativ och genvägar kan då visas när du markerar dem.

Radera en app. Använd Touch-ytan på fjärrkontrollen till att markera appen du vill radera och tryck sedan ned på appen tills den börjar vicka. Tryck på uppspelnings-/pausknappen Uppspelnings-/pausknappen för fler alternativ och välj sedan Radera.

När du raderar en app raderas även dess data. Du kan hämta appar du köpt från App Store igen, utan kostnad, men appens data återskapas inte.