Visa bilder och videor

Appen Bilder

Med appen Bilder kan du använda följande tjänster till att visa bilder och video som delas via ditt iCloud-konto:

  • Min bildström: Min bildström är aktiverat som förval på alla iOS-enheter. Den överför automatiskt nya bilder tagna med en iOS-enhet till alla dina andra enheter som använder Min bildström, vilket omfattar Apple TV.

  • iCloud-bilddelning: Du kan visa album med bilder och videor som delats från en annan iOS-enhet eller Mac via iCloud-bilddelning, eller visa andra personers delade album som du prenumererar på.

Obs! Bilder som du delar via Hemmadelning från iTunes på datorn visas bara i appen Datorer Appsymbol för Datorer, inte i appen Bilder Appsymbol för Bilder. Se Visa bilder från datorn på Apple TV.

Slå på bilddelning. Öppna Konton > iCloud i Inställningar Inställningar och slå sedan på Min bildström eller iCloud-bilddelning.

Bläddra bland de senaste bilderna. Öppna Bilder Bilder så visas dina senaste bilder på skärmen. Välj Aktivitet och rulla sedan genom bilderna genom att svepa åt vänster eller höger, eller välj en bild för att visa den i helskärmsläge.

Visa albumet Min bildström. Välj Bildström i Mina album och bläddra sedan bland bilderna genom att svepa åt vänster eller höger på Touch-ytan. Om du vill visa och rulla genom bilderna i helskärmsläge markerar du en bild och sveper sedan åt vänster eller höger.

Visa ett delat album. Välj ett album i Mina album och bläddra sedan bland bilderna genom att svepa åt vänster eller höger på Touch-ytan. Om du vill visa och rulla genom bilderna i helskärmsläge markerar du en bild och sveper sedan åt vänster eller höger. Om du vill visa en lista över personer som prenumererar på det delade albumet väljer du Personer.

Visa kommentarer och liknande bilder i ett delat album. Välj en bild i ett delat album så att den visas i helskärmsläge. Tryck sedan ned på Touch-ytan så visas när bilden publicerades, tillsammans med kommentarer från andra. Om du vill markera bilden som en du gillar trycker du ned på Touch-ytan igen.

Radera ett delat album. Välj ett album från Mina album, välj Personer och välj sedan Radera delad ström.