Ställa in bilder som en skärmsläckare

Du kan använda ett album i Bilder som Apple TV-skärmsläckare.

Ställ in en skärmsläckare. Välj ett album, välj Skärmsläckare och bekräfta.

Ändra skärmsläckarinställningarna. Öppna Allmänt > Skärmsläckare i Inställningar Inställningar. Se Skärmsläckare.