Skapa ett bildspel

Du kan visa dina fotoalbum som ett bildspel på Apple TV.

Skapa ett bildspel. Välj ett album eller en bildström i Mina album och välj sedan Bildspel. Välj bildspelsinställningar och välj sedan Starta bildspel.

Ställ in bildspelsinställningar. Innan du startar bildspelet kan du anpassa det genom att ange följande inställningar.

  • Blanda bilder: Aktivera det här alternativet om du vill visa bilderna i slumpmässig ordning.

  • Upprepa bilder: Aktivera det här alternativet om du vill upprepa bildspelet utan avbrott.

  • Tema: Byt stil på bildspelet genom att välja ett bildspelstema.

  • Tid per bild: Ange hur länge varje bild visas på skärmen.

  • Övergång: Välj den övergångseffekt som används mellan bilderna.