Hitta appar

Om du vet vad du letar efter väljer du Sök. Du kan också välja Kategorier (om det finns) och söka efter typ av app.

Kom åt familjemedlemmars appar. När Familjedelning är aktiverat kan du visa och hämta appar som köpts av andra familjemedlemmar. Välj Köpt, välj Familjedelning och välj sedan namnet på en familjemedlem. Om du vill veta mer läser du Familjedelning.