Uspanie alebo prebudenie Apple TV

Apple TV je pripravené na sledovanie kedykoľvek a po uplynutí vopred nastaveného času nečinnosti sa automaticky uspí.

Prebudenie Apple TV z režimu spánku: Stlačte ľubovoľné tlačidlo na ovládači Apple TV Remote. Na prednej strane Apple TV zasvieti malá kontrolka. Apple TV sa prebudí a zobrazí sa naposledy používaný obsah.

Uspanie Apple TV: Po skončení sledovania stačí, ak vypnete televízor alebo prijímač. Apple TV sa po uplynutí stanoveného času nečinnosti prepne do režimu spánku.

Nastavenie oneskorenia pred prechodom do režimu spánku: Ak chcete nastaviť, ako dlho má Apple TV čakať, kým prejde do režimu spánku, v Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Uspať o.

Vynútené uspanie Apple TV: Stlačte a podržte tlačidlo Domov Tlačidlo Domov a vyberte možnosť Uspať.

Môžete tiež prejsť do Nastavení Nastavenia, prejsť do časti Všeobecné a vybrať možnosť Uspať.