Streamovanie obsahu pomocou funkcie AirPlay

Pomocou funkcie AirPlay môžete zobraziť obrazovku svojho Macu alebo zariadenia iOS priamo na Apple TV a zdieľať ju s ostatnými ľuďmi v miestnosti.

Aby bolo zdieľanie obrazovky týmto spôsobom možné, Apple TV aj zdieľané zariadenie musia byť pripojené k tej istej sieti. Ďalšie informácie o zdieľaní medzi rôznymi rovnocennými zariadeniami nájdete na stránke podpory spoločnosti Apple.

Zobrazenie zariadenia iOS na Apple TV: Na zariadení iOS potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky, čím sa otvorí ovládacie centrum. Klepnite na ikonu AirPlay Ikona AirPlay a v zozname zariadení AirPlay vyberte Apple TV.

Zobrazenie Macu na Apple TV: Na Macu kliknite na ikonu AirPlay Ikona AirPlay v lište. Vyberte názov Apple TV, ktoré chcete používať.

Namiesto zobrazenia obrazovky Macu môžete do Apple TV odosielať len zvuk z Macu a používať reproduktory pripojené k AV prijímaču.

Počúvanie zvuku z Macu na Apple TV: Podržte kláves Option a kliknite na ikonu Zvuk v lište Macu. V zozname výstupných zariadení vyberte Apple TV.

Premenovanie Apple TV: Názov Apple TV môžete zmeniť, aby ho bolo možné jednoducho identifikovať v zozname zariadení AirPlay. V Nastaveniach Nastavenia na Apple TV prejdite do časti AirPlay > Názov Apple TV.

Obmedzenie prístupu k Apple TV: Pri používaní Apple TV ako zariadenia AirPlay môžete vyžadovať zadanie prístupového kódu alebo hesla, keď sa používatelia pokúšajú pripojiť. V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti AirPlay a zapnite možnosť Vyžadovať overenie zariadenia. Potom prejdite do menu AirPlay > Zabezpečenie a vyberte možnosť Kód alebo Heslo. Ak vyberiete možnosť Kód, pri pokuse zariadenia o pripojenie budú musieť používatelia funkcie AirPlay zadať kód. Ak vyberiete možnosť Heslo, zobrazí sa výzva na vytvorenie hesla.

Oprava orezaného obrazu funkcie AirPlay: Ak sa obraz funkcie AirPlay zobrazuje na Apple TV orezaný, môžete použiť funkciu underscan, aby sa zobrazil celý obraz. V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti AirPlay > Underscan pre AirPlay displej. Ak sa okolo obrazu zobrazujú čierne pruhy, toto nastavenie vypnite.

Používanie iTunes v cloude: Pri prehrávaní obsahu zo zariadenia AirPlay môžete Apple TV nastaviť tak, aby sa obsah streamoval zo servera iTunes, a nie cez lokálnu sieť z pripojeného zariadenia AirPlay. V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti AirPlay > Prehrávať nákupy z iCloudu.