Správa aplikácií

Na ploche Apple TV je predinštalovaná kolekcia aplikácií. Ďalšie aplikácie môžete pridať pomocou App Store App Store. Ďalšie informácie nájdete v téme App Store v skratke.

Otvorenie aplikácie: Prejdite na požadovanú aplikáciu na ploche a otvorte ju stlačením Touch povrchu. Stlačením tlačidla Domov Tlačidlo Domov sa vráťte na plochu a vyberte inú aplikáciu.

Medzi aplikáciami, ktoré ste otvorili predtým, môžete rýchlo prepínať. Pozrite si časť Rýchle prepínanie medzi aplikáciami.

Zmena nastavení aplikácie: Niektoré aplikácie obsahujú menu Nastavenia priamo v aplikácii. V iných aplikáciách môžete prejsť do menu Nastavenia Nastavenia, vybrať položku Aplikácie a potom vybrať požadovanú aplikáciu.