Šetriče obrazovky

Keď Apple TV zostane nečinné vopred nastavený počet minút, na obrazovke sa zobrazí šetrič obrazovky.

Šetrič obrazovky Aerial zobrazuje pútavé spomalené videá z miest na celom svete, ktoré sa sťahujú z online servera, vďaka čomu je šetrič ešte pútavejší a dynamickejší. V prípade šetriča obrazovky Aerial môžete nastaviť, ako často má Apple TV kontrolovať a sťahovať nové videá.

Zmena frekvencie sťahovania šetriča obrazovky Aerial: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Šetrič obrazovky, vyberte možnosť Stiahnuť nové videá a potom vyberte požadovanú možnosť.

Opätovné používanie Apple TV: Keď je aktívny šetrič obrazovky, stlačením Touch povrchu sa vrátite do aplikácie, ktorú ste používali predtým.

Výber iného šetriča obrazovky: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Šetrič obrazovky a vyberte možnosť Typ. Potom vyberte šetrič obrazovky, ktorý chcete používať.

Výber fotiek, ktoré sa majú zobrazovať: Mnohé z možností šetričov obrazovky umožňujú zobrazovať prezentáciu fotiek – či už fotiek od spoločnosti Apple alebo kolekciu vašich vlastných fotiek, ktoré máte uložené v iCloude. Ak chcete vybrať, ktoré fotky sa majú používať, v Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Šetrič obrazovky a vyberte možnosť Typ. Potom vyberte niektorý z typov šetričov obrazovky, ktoré zobrazujú fotky.

Ak vyberiete možnosť Moje fotky, otvorí sa aplikácia Fotky. Postupujte podľa pokynov v časti Nastavenie fotiek ako šetriča obrazovky.

Nastavenie času oneskorenia šetriča obrazovky: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Všeobecné > Šetrič obrazovky, vyberte nastavenie položky Spustiť po a zadajte počas minút. Apple TV bude automaticky spúšťať šetrič obrazovky, keď zostane nečinné zadaný čas.