Rýchle prepínanie medzi aplikáciami

Na Apple TV môžete rýchlo prepínať medzi rôznymi aplikáciami bez toho, aby ste sa najskôr museli vrátiť na plochu. Funguje to veľmi podobne ako pri používaní funkcie multitaskingu na iPhone alebo iPade.

Zobrazenie naposledy používaných aplikácií: Dvakrát rýchlo stlačte tlačidlo Domov Tlačidlo Domov. V strede obrazovky sa zobrazia malé okná predstavujúce jednotlivé otvorené aplikácie.

Výber inej aplikácie: Potiahnutím doľava alebo doprava prejdite na inú aplikáciu. Stlačením Touch povrchu otvoríte aplikáciu, ktorá sa nachádza v strede obrazovky.

Vynútené ukončenie zvýraznenej aplikácie: Potiahnutím nahor vynútene ukončite zvýraznenú aplikáciu.

Ak chcete prepínač aplikácií zatvoriť bez prepnutia aplikácií, stlačte tlačidlo Tlačidlo Menu.