Ovládanie citlivosti Touch povrchu

Touch povrch na ovládači Apple TV Remote môžete prispôsobiť spôsobu, akým ho ovládate prstami.

Zmena citlivosti Touch povrchu: V Nastaveniach Nastavenia prejdite do časti Ovládače a zariadenia > Citlivosť Touch povrchu.

Ak chcete, aby ste sa pri menších pohyboch prsta posunuli na obrazovke Apple TV ďalej, nastavte citlivosť na možnosť Vysoká. Ak chcete, aby boli na posunutie o menšiu vzdialenosť potrebné dlhšie pohyby, nastavte citlivosť na možnosť Nízka.