Navigácia v prostredí Apple TV

Plocha na Apple TV poskytuje jednoduchý prístup k aplikáciám a nastaveniam. Keď zvýrazníte aplikáciu nachádzajúcu sa v hornom riadku, môžu sa v hornej časti plochy zobraziť skratky danej aplikácie. Ak chcete zmeniť vzhľad plochy, pozrite si časť Prispôsobenie plochy.

Plocha Apple TV

Na pohyb v prostredí Apple TV možno používať Touch povrch a tlačidlá na ovládači Apple TV Remote.

Diaľkový ovládač Apple TV 2

Navigácia v prostredí Apple TV: Potiahnite prstom doľava, doprava, nahor alebo nadol na Touch povrchu. Zvýraznená aplikácia sa mierne zväčší.

Vybraná aplikácia na ploche

Výber položky: Potiahnutím zvýraznite položku a stlačte Touch povrch.

Prístup ku kontextovým menu: Stlačte a podržte Touch povrch. Ak ste zvýraznili položku, pre ktorú sú k dispozícii ďalšie možnosti, zobrazia sa vo vyskakovacom menu.

Používanie klávesnice na obrazovke: Ak sa zobrazí klávesnica na zadanie textu, potiahnutím cez znaky zvýraznite požadovaný znak a vyberte ho stlačením Touch povrchu. Ak chcete prepnúť klávesnice, potiahnite nadol a vyberte veľké písmená, malé písmená, čísla alebo špeciálne symboly. Ak chcete zadať alternatívny znak (napríklad písmeno s diakritikou), zvýraznite znak, stlačte a podržte Touch povrch a vyberte požadovanú možnosť.

Návrat na predchádzajúcu obrazovku: Stlačte tlačidlo Tlačidlo Menu.

Návrat na plochu: Stlačte tlačidlo Domov Tlačidlo Domov.

Zobrazenie otvorených aplikácií: Dvakrát stlačte tlačidlo Domov Tlačidlo Domov. Pozrite si časť Rýchle prepínanie medzi aplikáciami.

Uspanie Apple TV: Stlačte a podržte tlačidlo Domov Tlačidlo Domov a vyberte možnosť Uspať. Pozrite si časť Uspanie alebo prebudenie Apple TV.

Otvorenie vyhľadávania. Stlačením tlačidla Vyhľadať Tlačidlo Vyhľadať spustite aplikáciu Vyhľadávanie Ikona aplikácie Vyhľadávanie a vyhľadajte obsah, ktorý si chcete pozrieť.