Nastavenie zvuku

Hlasitosť televízora alebo A/V prijímača môžete ovládať pomocou ovládača Apple TV Remote. Ďalšie ovládacie prvky zvuku vám umožňujú zmeniť reproduktory AirPlay, vybrať slúchadlá Bluetooth, zmeniť jazykovú zvukovú stopu TV seriálu alebo filmu, alebo stíšiť hlasné zvuky.

Nastavenie hlasitosti: Stlačte tlačidlo Tlačidlo Zvýšiť hlasitosť alebo Tlačidlo Znížiť hlasitosť na ovládači Apple TV Remote. Ďalšie informácie o nastavení diaľkového ovládača na ovládanie televízora alebo prijímača nájdete v téme Ovládanie domáceho kina pomocou ovládača Apple TV Remote.

Získanie prístupu k ovládacím prvkom zvuku: Počas prehrávania potiahnutím nadol zobrazte panel Informácie a potom potiahnite smerom na panel Zvuk.

Menu Zvuk počas prehrávania

Stíšenie hlasných zvukov: Po vybratí možnosti Stíšiť hlasné zvuky sa vylepší zvuk dialógov a stíšia sa hlasné zvuky, aby zvuk nerušil ostatných.

Zmena jazyka: Vyberte iný jazyk zvuku.

Zmena reproduktorov: Vyberte iný reproduktor AirPlay v sieti alebo spárované reproduktory alebo slúchadlá Bluetooth. Pozrite si časť Úprava nastavení videa a zvuku.