Kontrolka stavu

Kontrolka stavu na prednej strane Apple TV má nasledujúci význam:

Stav Apple TV

Kontrolka stavu

Zapnuté

Svieti

Vypnuté alebo v pohotovostnom režime

Nesvieti

Spúšťa sa

Pomaly bliká

Prijíma príkaz z diaľkového ovládača

Jedenkrát zabliká

Aktualizuje softvér

Rýchlo bliká