Prehľad

Apple TV pripojené k televízoru a zobrazujúce plochu

V tejto príručke sa popisujú hardvérové a softvérové funkcie Apple TV (4. generácia). Nie všetky funkcie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

Informácie o starších modeloch Apple TV nájdete na stránke www.apple.com/support/appletv.

Informácie o nastavení Apple TV nájdete v téme Nastavenie Apple TV.