Ovládač Apple TV Remote

Na nastavenie Apple TV môžete používať dotykový Touch povrch na ovládači Apple TV Remote.

Diaľkový ovládač s Touch povrchom

Na zvýraznenie položiek počas nastavovania môžete ťahať prstom doľava, doprava, nahor alebo nadol. Keď stlačíte Touch povrch, ozve sa kliknutie a vyberie sa zvýraznená položka.

Ďalšie informácie o funkciách a tlačidlách ovládača Apple TV Remote nájdete v téme Navigácia v prostredí Apple TV.