Nastavenie Apple TV

Na používanie Apple TV potrebujete:

  • Televízor s vysokým rozlíšením a rozhraním HDMI umožňujúci prehrávanie videa s rozlíšením 720p alebo 1080p.

  • Kábel HDMI na pripojenie Apple TV k televízoru.

  • Prístup k bezdrôtovej sieti 802.11 (bezdrôtové streamovanie vyžaduje sieť so štandardom 802.11a, g, n alebo ac), sieti Ethernet alebo širokopásmovému pripojeniu na internet.

  • Účet v obchode iTunes Store na nakupovanie a vypožičiavanie obsahu z iTunes a používanie Domáceho zdieľania.

Apple TV s kontrolkou stavu
Zadná strana Apple TV s portami

Nastavenie Apple TV: Skôr než začnete, uistite sa, že poznáte názov a heslo bezdrôtovej siete (ak je chránená heslom). Ak používate káblovú sieť, na pripojenie Apple TV použite kábel siete Ethernet.

  • Pripojenie Apple TV: Jeden koniec kábla HDMI pripojte k portu HDMI na Apple TV a druhý koniec k portu HDMI na televízore.

  • Pripojenie Apple TV k elektrickej sieti: Jeden koniec napájacieho kábla pripojte k portu napájania na Apple TV a druhý koniec do elektrickej zásuvky.

  • Vyberte vstup HDMI na televízore: Zapnite televízor a vyberte vstup HDMI, ktorý je pripojený k Apple TV. Na niektorých televízoroch sa tento krok môže vykonať automaticky.

  • Postupujte podľa pokynov na obrazovke: Skupina obrazoviek nastavenia vám pomôže s pripojením na internet a ďalšími krokmi nastavenia. Ak chcete počas nastavovania používať funkciu VoiceOver, trikrát stlačte tlačidlo Tlačidlo Menu na ovládači Apple TV Remote. Ďalšie informácie nájdete v téme VoiceOver.

V prípade potreby môžete tiež automaticky preniesť Wi-Fi sieť a jej heslo a informácie o účte Apple ID do Apple TV zo zariadenia iOS so systémom iOS 9.1 alebo novším.

Automatické nastavenie Apple TV pomocou zariadenia iOS: Po zobrazení obrazovky nastavenia Apple TV odomknite zariadenie iOS a uistite sa, že sú zapnuté rozhrania Bluetooth® a Wi-Fi. Priložte zariadenie iOS k Apple TV a postupujte podľa pokynov na obrazovke zariadenia iOS a Apple TV.

Poznámka: Pri automatickom nastavení sa neprenesú informácie o účtoch aplikácií od iných výrobcov, ako je napríklad služba Netflix alebo Hulu, a nezapne sa služba iTunes Match ani Domáce zdieľanie.